Beheer en onderhoud van uw sportaccommodatie

Zelfs de naam heeft al iets vertrouwds: Holland Sport. Holland Sport is een deskundig, betrouwbaar, ervaren en innovatief sportbedrijf. Een bedrijf waar u met een gerust hart alle taken die samengaan met het Beheer & Onderhoud van sportaccommodaties kunt overlaten. Met de wetenschap dat daar met hart en ziel aan wordt gewerkt. Van grasmaaien tot beleid formuleren en van begeleiding van uw en onze (externe) partners tot de gehele financiële administratie. Holland Sport is een innovatief sportbedrijf en kan dat voor u invullen.

Holland Sport: een vertrouwde naam voor een deskundige partner

Zelfs de naam heeft al iets vertrouwds: Holland Sport. Holland Sport is een deskundig, betrouwbaar, ervaren en innovatief sportbedrijf. Een bedrijf waar u met een gerust hart alle taken die samengaan met het Beheer & Onderhoud van sportaccommodaties kunt overlaten. Met de wetenschap dat daar met hart en ziel aan wordt gewerkt. Van grasmaaien tot beleid formuleren en van begeleiding van uw en onze (externe) partners tot de gehele financiële administratie. Holland Sport is een innovatief sportbedrijf en kan dat voor u invullen.

Iedere wethouder, beleidsmedewerker, clubvoorzitter of gemeentebestuur, maakt regelmatig de afweging: moeten we het Beheer & Onderhoud van onze binnen- en buitensportaccommodaties nog steeds zelf blijven doen? Daar zijn toch betere oplossingen oplossing voor? Kunnen we het uitbesteden aan een deskundige en ervaren partij, zodat we zelf alleen de regie alleen nog maar hoeven te voeren? Een veel gehoorde redenering in met name overheidsland. Ook voor andere organisaties speelt het fenomeen ‘uitbesteden aan deskundigen en zelf alleen regie voeren’ echter steeds vaker. Met als onderliggend argument: doe alleen die dingen zelf waar je goed in bent. Beter dan een ander. Dat is precies waar Holland Sport voor staat: samen met onze (gespreks)partners zorgen we ervoor dat onderhoud en beheer van accommodaties, inclusief beleid, advies en alles wat daarmee samengaat, in goed overleg op elkaar worden afgestemd. Wij kunnen onze kennis en ervaring op specialistische onderdelen binnen Beheer & Onderhoud van sportaccommodaties uitbouwen en voor uw organisatie laten renderen. Zodat u alleen nog de grote lijnen hoedt te bedenken, uit te zetten en de regie te voeren. Zelfs daarbij kunnen wij u overigens ook helpen…

Ontwikkeling naar specialisme

Het onderhouden en beheren van sportaccommodaties is sterk aan verandering onderhevig. Neem alleen al de ondergrond van bijvoorbeeld buitensportvelden. Daar zijn veel variaties en dus ontwikkelingen in. Het ene kunstgrasveld is de andere sportzaalvloer niet en het hangt volledig af van de sport die moet worden beoefend welke ondergrond het beste past. Bovendien, wie heeft niet de recente berichtgevingen gelezen over het rubberstrooisel dat veel werd gebruikt bij kunstgrasvelden? Of wie weet precies hoe je met specifieke omstandigheden voor de grasondergrond moet omgaan? Dan is specialistische kennis vereist, echte vakkennis, om daarmee om te gaan en te weten hoe je moet handelen (zoals een erkenning van deskundigheid in de branche in het geval van het gras.). Maar diezelfde vakkennis is vereist als het gaat om Beheer & Onderhoud van bijvoorbeeld zwembaden, iets bijzonders als een (binnen- of buiten-) ijsbaan, een wielerbaan, een indoor/outdoor atletiekaccommodatie. Kortom, er is een grote verscheidenheid aan mogelijke sportaccommodaties en dus ook in benodigde expertises. Deze onderwerpen vereisen allemaal hun eigen, specialistische aanpak als het gaat om goed onderhoud en beheer. Het is huis hebben van experts op al die gebieden is cruciaal, want alleen dan kunnen de gebruikers ervan gegarandeerd zijn dat hún accommodatie perfect op orde is voor hun topprestaties.

Topsport vereist planning

Onderhoud & Beheer is net zo zeer topsport. Kennis van kunstgras moet gepaard gaan met kennis van natuurgras, projectbegeleiding en -management, directievoering, cultuurtechnisch grondonderzoek, klimaatbeheersing en nog veel meer specialismen. Daarnaast zijn daar de bindende wettelijke kaders waarbinnen alles zich moet afspelen. Alles op een rij zettend, is het normaal gesproken te veel voor iemand die er niet zijn dagelijks werk aan heeft. Het is een voortdurend spel van kennis vergaren en innovaties volgen, van (meehelpen) om beleid te formuleren voor de langere termijn, zodat niet binnen een paar jaar problemen ontstaan. Ofwel op het gebied van onderhoud ofwel op financieel gebied. Dat wilt u te allen tijde voor zijn. Beheer & Onderhoud vereist daarom, net als topsport, een strakke planning: weten wanneer je moet pieken en wanneer je moet investeren in de doelen voor de langere termijn (bijvoorbeeld aan de hand van een meerjarenplanning onderhoud), in duurzaamheid. Je moet weten wanneer het tijd is voor evaluatie van acties en resultaten en daarop anticiperen. Nadenken en bespreken of we samen op de goede weg zitten; voortdurend monitoren van werk, mensen en resultaat om de kwaliteit te bewaken.

Daarvoor heeft Holland Sport een kwaliteitsmodel ontwikkeld: gebaseerd op de drie specifieke elementen die het succes bepalen van effectief, efficiënt en betaalbaar Beheer & Onderhoud. Dat model beschrijft en meet hoe de factoren Onderhoud, Ouders en Gebruikers in een intensief samenspel tot optimaal en meetbaar resultaat (en dus tevredenheid!) kunnen leiden. Holland Sport beschikt over gedetailleerde beheermodellen die passen bij specifiek gebruik van accommodaties. Dat lijkt simpel, maar het vereist kennis, deskundigheid en vooral ervaring om tot die modellen te komen. En om ze te kunnen toepassen!


Goede gesprekspartner

Holland Sport is daarom een goede gesprekspartner voor u. Wij spreken uw taal en weten (voor een belangrijk deel) hoe de processen en besluitvorming bij uw organisatie verlopen. We weten wat budgetten betekenen en kunnen daarop inspelen. Wij kunnen inmiddels spreken uit ruime ervaring en kunnen goed omgaan met het spanningsveld tussen wat moet, wat mag en wat kan; tussen kwaliteit, kosten en beheer. Wij (her)kennen de pijn die u als organisatie kunt hebben en kunnen die pijn verlichten. Het gaat daarbij echter altijd om de juiste balans. Wanneer je beide dezelfde taal spreekt, maakt dat het overleg hierover een stuk eenvoudiger. Het is zonder die overeenstemming in terminologie al lastig genoeg om alle ‘stakeholders’ optimaal te informeren en zo de optimale situatie te creëren, voor zowel u en uw organisatie als voor ons, uw uitvoerend partner. Beheer & Onderhoud van sportaccommodaties is een échte business. Onze business.

Samenwerken staat voorop

Holland Sport heeft als organisatie geen winstoogmerk. Voor ons staat samenwerken op basis van gelijkwaardigheid voorop. Het voordeel daarvan voor u als onze gesprekspartner is dat er geen andere belangen meespelen dan optimaal onderhoud en beheer van uw accommodaties. We plegen geen roofbouw op de accommodatie of de middelen die ter beschikking staan. Wij gaan niet voor winstmaximalisatie, maar gaan voor duurzaamheid, kwaliteit en maatwerk. Wij denken met u mee om erachter te komen waar u nu staat, wat de doelen zijn, waar u naartoe wilt en hoe we daar samen kunnen komen. We bieden u inzicht en overzicht en daarmee grip op uw accommodaties en alle andere daaraan gekoppelde mensen en middelen.

Innovatiekracht

Holland Sport beschikt over de mensen en middelen om voortdurend op het juiste kennisniveau te blijven, daarin te investeren en tegelijkertijd innoveren. Er zijn immers veel ontwikkelingen op het gebied van Beheer & Onderhoud van sportaccommodaties. Kennis van toplagen en hoe die te testen, van kunstgras, natuurgras, klimaatbeheersing, water- of ijsmanagement, technisch systeembeheer, etc. We blijven ook voortdurend nieuwe ontwikkelingen en technologieën volgen, zoals op het gebied van grasmaaien. Tegenwoordig is zelfs daar de effectieve en efficiënte inzet van robots mogelijk. Niet alleen om te maaien, maar ook om te reinigen… Dergelijke ontwikkelingen blijven we op de voet volgen om ze toe te passen zodra daar voor onze opdrachtgevers aanleiding toe is.

Lokale aanwezigheid, dus snel contact

Holland Sport is geen organisatie ergens ver weg of alleen op internet. We zitten direct bij u in de buurt, kunnen snel contact hebben en kennen in veel gevallen uw organisatie al. We zitten veel in de regio en kennen daardoor de regionale cultuurverschillen, zowel van de accommodaties als van de betrokken mensen. Dat maakt het extra eenvoudig om een goed gesprek met elkaar te voeren. Over Beheer & Onderhoud. Uw pijn. Ons vak.

Meer informatie?

Wilt u weten wat Holland Sport voor u kan betekenen op bij sporttechnisch beheer, beheer en onderhoud van uw (sport)vastgoed of beheer en onderhoud van de sportvelden? Wij komen graag met u in contact.

Matthé Laan,

manager beheer & onderhoud
m.laan@hollandsportbv.nl
072 548 9299