De Buurtsportcoach in de wijk

Holland Sport verzorgt in meerdere gemeenten het werkgeverschap van de buurtsportcoaches. De buurtsportcoach zet een samenwerkingsnetwerk op in de wijken in uw gemeente. Afhankelijk van de grootte en indeling van de gemeente en de beschikbare uren werkt de buurtsportcoach samen met sportverenigingen, andere sportaanbieders, welzijnsorganisaties, het sociaal team, de gemeente en een eventuele verenigingsondersteuner.

Holland Sport verzorgt voor de gemeenten Heiloo, Bergen en Uitgeest het werkgeverschap van de buurtsportcoaches. Samen met de beleidsambtenaar van betreffende gemeente stelt Holland Sport het meerjaren-sportbeleid op het gebied van buurtsportcoaches samen. Vervolgens wordt in een jaarplan uitgewerkt wat de focusdoelgroepen en uitgangspunten op het gebied van sport- en bewegen worden. Iedere gemeente heeft zo haar eigen speerpunten op het gebied van sport en bewegen, wat in de plannen nadrukkelijk naar voren komt.

Werkgeverschap

De buurtsportcoach komt in dienst van Holland Sport en staat in dienst van de betreffende gemeente. Zo kan de buurtsportcoach aan de slag in Heiloo, Uitgeest, Bergen, Egmond en Schoorl. Omdat de sportcoaches nauw in contact staan met elkaar, kunnen zij van elkaar netwerk en goodpractices gebruik maken. Dit scheelt u als gemeente veel werk op het gebied van ontwikkeling en werkgeverschap. Bovendien is er altijd een achtervang, mocht er onverhoeds iets zijn waardoor de buurtsportcoach verhinderd is. Holland Sport zal er bovendien op toezien dat de buurtsportcoaches op de hoogte zijn van de nieuwste trends- en ontwikkeling op sport- en beweeggebied. Zij volgen daarvoor relevante scholingen en trainingen.

Samenwerking

De buurtsportcoach zet een samenwerkingsnetwerk op in de wijken in uw gemeente. Afhankelijk van de grootte en indeling van de gemeente en de beschikbare uren werkt de buurtsportcoach samen met sportverenigingen, andere sportaanbieders, welzijnsorganisaties, het sociaal team, de gemeente en een eventuele verenigingsondersteuner. Door de korte lijntjes is de buurtsportcoach in staat de partijen te verbinden en zo op korte termijn nieuwe sport- en beweeginitiatieven van de grond te krijgen.

Bergen, Uitgeest, Heiloo

De gemeenten Uitgeest, Heiloo en Bergen (Egmond, Schoorl) zetten al een buurtsportcoach in via Holland Sport. Afhankelijk van de behoefte in de gemeente worden de buurtsportcoaches ingezet in de diverse wijken en focust hij/zij zich op bepaalde doelgroepen. Ook kan ervoor gekozen worden vakleerkrachten in te zetten in het bewegingsonderwijs, ter invulling van de Brede Regeling Combinatiefuncties.

Contact

Heeft u vragen over de implementatie van buurtsportcoaches in uw gemeente?
Neem contact op met Ruben Nijhuis, manager afdeling Sportservice van Holland Sport, via 06-11042189 of r.nijhuis@hollandsportbv.nl.