Inzet Robotmaaiers

Holland Sport zet in de regio Alkmaar met succes robotmaaiers in. We merken dat deze maaiers ons veel voordelen opleveren! We zien echter ook een beeld ontstaan dat als je een robotmaaier op je veld hebt draaien, je dan een volledig onderhoud van je veld zou hebben gedekt. Dit is niet het geval. We leggen uit waarom.

Inzet Robotmaaiers

Holland Sport zet in de regio Alkmaar met succes robotmaaiers in. We merken dat deze maaiers ons veel voordelen
opleveren! We zien echter ook een beeld ontstaan dat als je een robotmaaier op je veld hebt draaien, je dan een volledig onderhoud van je veld zou hebben gedekt. Dit is niet het geval.
We leggen uit waarom.

Wat doet een elektrische robotmaaier?

Binnen een vooraf ingesteld kader (1 of meerdere velden) wordt zo vaak als gewenst het gehele grasveld op de ideale grashoogte gemaaid. Na het maaien laadt de robot zich in het laadstation weer op voor de volgende maaibeurt. Dat betekent dus je in theorie elke dag kunt maaien, ook in het hoogseizoen. Met vaak maaien, zal het maaisel steeds tussen de grassprieten vallen en als een natuurlijke mest gaan fungeren. Grasvegen en is derhalve niet meer nodig en er zal minder bemest hoeven worden. Door de grote frequentie van maaien wordt de groei van onkruid tegengegaan en daarnaast is gebleken dat de stabiliteit en vlakheid van de mat door de inzet van dit type maaiers verbetert. Zo komen er bijvoorbeeld niet meer onnodig zware trekkers op het veld en kan er na een natte periode veel eerder gemaaid worden.

Wat doet een robotmaaier niet?

Een robotmaaier is geen 1 op 1 vervanging voor integraal sportveldbeheer. Immers, grasveldonderhoud blijft een specialisme en zeker op de lange termijn is het belangrijk om de samenstelling van de bodem in beeld te houden en jaarlijks (groot)onderhoud uit te blijven voeren. Denk daarbij aan doorzaaien, bemesten, verticuteren, beluchten, bezanden, etc, etc. je zult dus wel steeds de staat en ontwikkeling van de mat moeten monitoren en via je (groot)onderhoudsplan de conditie en bespeelbaarheid optimaal moeten houden! Door de inzet van een robotmaaier bespaar je natuurlijk wel op de jaarlijkse kosten en heb je de aanschaf meestal binnen een aantal jaren al terugverdiend.

Haal meer speeluren uit je grasveld!

Wij van Holland Sport zijn voorstander van automatische beregeningssystemen. Als alternatief zijn handbediende, vaste beregeningsinstallaties natuurlijk ook prima. De combinatie van een hoge frequentie van maaien (met behulp van een robotmaaier), het vaker beregenen in de zomerperiode én een gedegen meerjaren onderhoudsplan zorgen voor een structureel betere mat. Wij hebben de overtuiging dat er met een juiste opbouw/aanleg van een veld, inzet van een
robotmaaier, een vaste beregeningsinstallatie en een gedegen meerjaren onderhoudsplan je (veel) meer speeluren kunt bereiken.

Hogere kwaliteit tegen dezelfde -of lagere kosten!

Sportveldonderhoud blijft maatwerk. Er zijn geen ‘standaard oplossingen’ en de mix van de genoemde instrumenten geeft ons als specialist nu juist de mogelijkheid om het maximale uit het sportveld te halen. Want uiteindelijk doen we het voor de sporter. Die wil een vlakke mat met zoveel mogelijk, kortgeschoren gras daarop. Veel eigenaren/beheerders van gras sportvelden werken in een bestaand stramien, een jaarlijks terugkerend vast bestek met traditionele werkvormen. Daar is op zich niets mis mee, maar wij denken dat er een hogere kwaliteit te behalen is met de bestaande budgetten of
dat de bestaande kwaliteit gehandhaafd kan worden tegen lagere kosten.